Standard wykończenia

 • budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowe, piętrowe, niepodpiwniczone, 
 • konstrukcja budynków – mieszana żelbetowa i murowana z bloczków silikatowych gr. 180mm lub podobne o zbliżonych parametrach (grubość ściany z ociepleniem 20cm i tynkiem zewnętrznym wynosi ~ 40cm)  z żelbetowymi stropami wylewanym, opartym na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, 
 • ścianki wewnętrzne konstrukcyjne oraz oddzielające lokale mieszkalne murowane z bloczków silikatowych gr. 180mm (np. SILKA E18A+), w miejscach oddzielających  niezależne lokale mieszkalne gdzie grubość ścianki wewnętrznej z bloczków silikatowych wynosi 12cm dodatkowo wełna skalna gr. 10cm + płyta g-k. (*minimalna wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych R’A1 =50 dB (PN-B-02151-3:1999 tab. 2 wiersz 1, kol. 5). 
 • ścianki wewnętrze działowe w obrębie lokalu mieszkalnego murowane z bloczków silikatowych gr. 12 lub 8 cm.  
 • dach dwuspadowy z lukarnami w konstrukcji drewnianej, jętkowej ocieplony wełną mineralną w dwóch warstwach gr. 30cm, pokryty dachówką ceramiczną.  
 • balkony w konstrukcji żelbetowej – płyta wylewana żelbetowa ze spadkiem, połączona ze ścianą zewnętrzną w oparciu o systemowe łączniki termoizolacyjne (np. isokorb lub izoraba), wykończone płytkami mrozoodpornymi na elastycznej zaprawie klejowej wraz z hydroizolacją podpłytkową.  
 • taras na kondygnacji poddasza (częściowo nad pomieszczeniami ogrzewanymi piętra +1) – płyta żelbetowa z warstwą spadkową ocieplona obwodowo wraz z paroizolacją oraz hydroizolacją wykończona płytami tarasowymi na regulowanych stopkach polietylenowych.   
 • schody wewnętrzne żelbetowe – do wykończenia w gestii nabywcy, w miejscach gdzie płyta konstrukcji schodów stanowi wydzielenie lokalu dodatkowo wełna skalna + 2x płyta g-k. 
 • nadproża okienne i drzwiowe – żelbetowe wylewane/lub systemowe. 
 • ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych zalewowych, zbrojone zg. z projektem konstrukcji, wraz z hydroizolacją dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych, 
 • ściany zewnętrzne murowane z pustaków silikatowych lub podobne o zbliżonych parametrach,  
 • ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych lub podobne o zbliżonych parametrach (zachowując warunki akustyczne między lokalami mieszkalnymi), 
 • ścianki działowe w pomieszczeniach murowane z pustaków silikatowych lub podobne o zbliżonych parametrach. 
 • podłoga na gruncie na warstwie chudego betonu, hydroizolacja dostosowana do warunków gruntowo-wodnych,  styropian oraz wylewka cementowa zbrojona, 
 • stropy żelbetowe między kondygnacjami, paroizolacja, styropian wraz z wylewką cementowa zbrojoną, 
 • taras – strop żelbetowy wraz z paraizolacją oraz ociepleniem w spadku, hydroizolacja w technologii membrany EPDM, płyty tarasowe na stopkach dystansowych regulowanych.  
  • izolacje termiczne ścian fundamentowych – styropian hydrofobizowany EPS 100 lub XPS gr. 15cm,  
  • izolacje termiczne ścian zewnętrznych zgodnie z wymaganiami warunków technicznych do 30.12.2020 r.: 
   • styropian gr. 20cm cm, a w ścianach o klasie odporności pożarowej oraz w pasach elewacyjnych z materiału niepalnego wełna mineralna gr. 20cm,  
   • wełna mineralna gr 10 cm (wykusz wejściowy „ganek”), 
  • izolacje cieplne posadzek na gruncie – styropian  gr 15 cm, 
 • instalacja kanalizacji sanitarnej, 
 • instalacja wody zimnej, 
 • instalacja wody ciepłej, 
 • instalacja c.o.: przewody pętli grzewczych oraz zasilania grzejników z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT,  w łazienkach grzejniki drabinkowe, 
 • kotłownia – kocioł gazowy dwufunkcyjny firmy VAILLANT model eco TEC proVCW 236/5-3 z zasobnikiem (lub innej firmy o parametrach równoważnych bądź lepszych),  
 • instalacje elektryczne: zgodnie z dokumentacją projektową, gniazda i przełączniki standardowe, punkty świetlne zakończone kostkami elektrycznymi, 
 • instalacje teletechniczne: instalacja domofonowa, telewizyjna, internetowa, komputerowa  zg. z projektem wykonawczym branży teletechnicznej.  
 • mieszkania – wentylacja grawitacyjna systemowa, miejscowo wspomagana (wentylator łazienkowy uruchamiany włącznikiem światła), 
 • do obsługi pieców dwufunkcyjnych komin spalinowo – nawiewny systemowy. 
 • tynki zewnętrzne – tynk  elewacyjny cienkowarstwowy, metoda lekka-mokra z użyciem tynku akrylowego/silikonowego/silikatowgo, 
 • stolarka okienna – okna trzyszybowe, materiał = PCV, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie więcej niż U=0,9 W/m2K, 
 • balustrady zewnętrze: konstrukcja: poprzeczki, poręcze wykonane z profili stalowych ocynkowanych zabezpieczonych antykorozyjnie kwadratowych i prostokątnych – wypełnienie szkło bezpieczne + hartowane, szkło optiwhite, 
 • okładzina schodów wewnętrznych – w gestii nabywcy, 
 • okładzina balkonów/tarasów– płytki gresowe mrozoodporne / płytki tarasowe na dystansach, 
 • parapety zewnętrzne okienne stalowe z blachy powlekanej, 
 • System odwodnienia – rynny i rury spustowe, 
 • Obróbki blacharskie – balkonów, tarasów oraz różnic w grubościach ścian wynikających z przyjętych okładzin elewacyjnych z blachy powlekanej. 
 • Mieszkania wykańczane w standardzie tzw. „deweloperskim” tj. bez wykończonych posadzek, białego montażu i drzwi wewnętrznych, 
 • podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych – wszystkie podłogi z wylewkami betonowymi na styropianie, 
 • wykończenie ścian i ścianek działowych w pomieszczeniach mieszkalnych – tynk gipsowy, maszynowy, tynk cementowy w pomieszczeniach łazienek. Wszystkie narożnik zabezpieczone kątownikami z blachy ocynkowanej, w łazienkach zatarty na ostro, 
 • Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe klasy RC2 z wizjerem, progiem, wzmocnione z ościeżnicą np. Porta Agat, Gerda, Dierre. 
 • Parapety wewnętrzne z PCV lub konglomeratu wysunięte poza obrys muru do 3cm. 
 • obsługa komunikacyjna budynków poprzez zjazd z ul. Ważewskiego. Brama przesuwna – sterowanie za pomocą pilota, 
 • droga wewnętrzna, miejsca do indywidualnego użytkowania i chodniki z kostki brukowej,  
 • ogrodzenie terenu oraz indywidualnych ogródków, przynależnych do lokali mieszkalnych na parterze, jako ogrodzenie panelowe z siatki,  
 • oświetlenie terenu: lampy z oprawami oświetleniowymi oraz naswietlacze z elewacji budynku, 
 • Wody deszczowe – odprowadzone do sieci wewnętrznej i zbiornika retencyjnego, 
 • Wiata śmietnikowa zg. z dokumentacją projektową.  
 • zieleń urządzona (poza indywidualnymi ogródkami – brak nasadzeń).